Značku OPEL a PEUGEOT vám určite netreba zvlášť predstavovať. V regióne Trnavy a Dunajskej
Stredy sa môžete pri záujme o nové vozidlá značky Opel a Peugeot stretnúť so spoločnosťami KM
CARS a KM PLUS.

KM CARS s.r.o. je autorizovaným predajcom vozidiel značky Opel,

a KM PLUS s.r.o. je autorizovaným predajcom značky Peugeot.
Našim hlavným cieľom je poskytnúť kvalitné a komplexné služby pod jednou strechou, na slušnej
úrovni s vybavením, ktoré v súčasnosti zodpovedá požiadavkám maximálne konkurenčného trhu.
Očakávajú vás naši odborne zaškolení pracovníci, ktorí dokážu spoľahlivo poradiť nielen pri kúpe
nového vozidla a príslušenstva, ale aj poskytnúť informácie o možnostiach financovania, či
poistenia.

V servisných službách sú vám k dispozícii odborní pracovníci, ktorí hľadajú pre vás tie najlepšie
riešenia z hľadiska kvality, doporučujú servisné úkony a dozorujú servisné procesy.
Všetky služby ponúkame vo výhodných cenách pri dodržaní najvyššej kvality. Technické vybavenie
firmy, pravidelné odborné preškoľovania zamestnancov a najnovšie postupy zabezpečujú
požadovanú kvalitu poskytovaných služieb. „Našich klientov si vážime a pre ich spokojnosť
robíme maximum“.

 
  • Odber noviniek


    Odovzdaním Vašich kontaktných údajov súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou KM CARS s.r.o. a ňou poverenými subjektmi pre marketingové účely. Spracovanie osobných údajov prebieha podľa ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.